Wręczenie nagród finalistom konkursu najpiękniejszej palmy wielkanocnej 2022.

Powiatowy Konkurs pt.: „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna 2022” dobiegł końca. Finaliści konkursu oraz osoby wyróżnione otrzymali pamiątkowe dyplomy wraz z nagrodami. Przez wzgląd na udział wielu szkół z powiatu suwalskiego, wręczenie nagród odbyło się w dniach 26 – 30.04.2022 r. Wręczono dyplomy i upominki. Laureatami nagród zostali m.in. uczniowie Szkoły Podstawowej w Słobódce (zdjęcie główne), a także uczniowie z SP w Starym Folwarku, z SP w Raczkach, z SP w Jeleniewie, z SP
w Przebrodzie oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak, głównego organizatora konkursu. Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w naszym przedsięwzięciu i gratulujemy wygranej !!!

Zobacz więcej

Finał Powiatowego Konkursu pt.: ”Najpiękniejsza Palma Wielkanocna 2022”

Znaczenie tradycji wielkanocnej dla rozwoju wartości chrześcijańskich jest bardzo ważne. Jedną z takich tradycji jest święcenie palm wielkanocnych oraz organizacja konkursów na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Celem konkursu jest podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Okresem Wielkanocnym. Z tego też względu w naszej szkole odbył się Powiatowy Konkurs pt.: „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna 2022”, rozstrzygnięty dnia 13.04.2022 r. W konkursie wzięły udział 82 prace, nadesłane z 7 szkół powiatu suwalskiego. Regulamin konkursu oraz szczegóły jego rozstrzygnięcia (opisane w protokole) zamieszczone zostały poniżej.

Dyplomy wraz z nagrodami przyznano pracom, które zajęły trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach oraz zostały wyróżnione. Najpiękniejsze palmy zaprezentowane zostały przy Grobie Pańskim w kościele parafialnym i docenione przez Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Jerzego Mazura, którego gościliśmy w Wielki Piątek. Wiele palm wyeksponowano również w miejscowej szkole, tworząc tym samym swoisty nastrój, typowy dla Świąt Wielkanocnych.

Bardzo dziękujemy naszym sponsorom za ufundowanie wspaniałych nagród dla zwycięzców konkursu, zaś wszystkim uczestnikom gratulujemy wykonania przepięknych prac – Palm Wielkanocnych.

Wydarzenia z konkursu znajdziecie w naszej galerii.

Zobacz więcej

Rekolekcje Wielkopostne

W dniach 28-30.03.2022r. odbyły się szkolne Rekolekcje Wielkopostne. Podczas młodzieżowych Mszy św. o godz. 12:00 uczniowie wzięli czynny udział w nabożeństwach. Pod opieką katechety przygotowali oprawę liturgiczną i poprowadzili drogę krzyżową. W trzecim dniu rekolekcji, w imieniu uczniów i całego grona pedagogicznego, młodzież z klasy VIII podziękowała Ojcu Rekolekcjoniście za Jego obecność
i głoszone Słowo Bożego.

Zobacz więcej

Lekcja religii z Ojcem Rekolekcjonistą

Wielki Post to czas głębokiej zadumy nad własnym życiem oraz czas Rekolekcji Wielkopostnych. Jest to również chwila spotkań z ciekawymi ludźmi. Na zaproszenie pani katechetki, w dniu 29.03.2022r. uczniowie Punktu Przedszkolnego spotkali się z Ojcem Rekolekcjonistą z Zakonu Braci Mniejszych (Franciszkanin) z Suwałk. Podczas innowacyjnych zajęć z religii w szkole, Kapłan przybliżył dzieciom historię swego powołania, wyjaśnił znaczenie habitu zakonnego, w który był ubrany, a następie wspólnie z dziećmi zaśpiewał piosenkę, której towarzyszyły wymowne gesty. Najmłodsi z zainteresowaniem przyglądali się Zakonnikowi i chętnie uczestniczyli w modlitwie oraz zabawach przez Niego prowadzonych.

Serdecznie dziękujemy za modlitwę i wspólną lekcję religii !!!

Zobacz więcej

Innowacja z religii

Podczas marcowych zajęć katechetycznych, dzieci z Punktu Przedszkolnego zapoznawały się z ważnymi historiami biblijnymi, opisanymi w Starym Testamencie. Przez wzgląd na ich trudną i dość niezrozumiałą treść, historie biblijne Starego Testamentu przedstawione zostały przy pomocy projekcji filmów pt.: „Opowieści Biblijne Starego Testamentu”. Podczas ostatnich zajęć uczniowie obejrzeli historię Jonasza połkniętego przez wielką rybę, a na jej podstawie wykonali pracę techniczno – plastyczną przy użyciu plasteliny i kartki papieru z nadrukowanym obrazkiem. Podczas zajęć nasi najmłodsi bawili się doskonale, tworząc przepiękne prace.

Przez wzgląd na krótki czas zajęć, dzieci prace swe dokończyły w domku.

Zobacz więcej

Innowacja z religii

Od 2 listopada w Punkcie Przedszkolnym rozpoczęliśmy innowację z katechezy „Z Biblią przez świat”. Poprzez zabawę i pracę twórczą najmłodsi zapoznają się z tematyką biblijno – religijną.

Zobacz więcej

Tydzień misyjny

Tydzień misyjny przypada w dniach 19-27 października 2021 r . Z tej okazji zorganizowano w szkole wystawę misyjną wraz z konkursem plastycznym, którego finał poznamy 29 października 2021 r.

Zobacz więcej
Skip to content