Projekt „Koło zainteresowań – nauka programowania” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby najmłodszych uczniów i wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Nasz projekt jest interdyscyplinarny, ponieważ nie ogranicza się tylko do edukacji informatycznej, ale rozszerza się na pozostałe, takie jak: matematyczną, polonistyczną, techniczną, plastyczną, przyrodniczą i muzyczną, a także językową.

Ciekawość świata pozwala uczniom odkrywać świat programowania poprzez zabawy z matą do kodowania, robotami i sprzętem mobilnym.

Podczas zajęć uczniowie klasy II-III planują własne trasy według podanych warunków i przy użyciu sekwencji kolorów kodują na macie wykorzystując aplikacje na tablecie.