W ramach projektu uczniowie klasy II uczestniczą w zajęciach matematycznych.
Cele realizowane podczas spotkań to: nauka formułowania wniosków, kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata, analizowanie danych, pobudzanie zdolności i możliwości twórczych oraz podnoszenie motywacji do zdobywania wiedzy w sposób niekonwencjonalny, szybki i trwały.


Rozwiązywanie zadań matematycznych oraz gra w warcaby z komputerem nie jest trudna – wystarczy tylko chcieć.