Zbierając baterie pomagamy potrzebującym. W tegorocznej edycji Konkursu „Edukujemy-Pomagamy” piec grzewczy wraz z instalacją otrzymało Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Stało się to dzięki 143 szkołom, które przekazały nieodpłatnie baterie. Jesteśmy dumni, że wśród szkół współpracujących z organizacją odzysku REBA S.A. i pomagających innym jesteśmy i MY!