Miło nam poinformować, że w ramach programu stypendialnego projektu „Od najmłodszych lat zdobywamy świat” przyznano 8 stypendiów.  Warto dodać, że każde stypendium to 1500,00 zł. Stypendyści wykazali się średnią ocen powyżej 5,0 i osiągnięciami w różnorodnych konkursach.

Stypendia otrzymali:

  1. Kisielewski Jakub klasa II
  2. Krzymiński Dawid klasa III                        
  3. Popławska Wioletta klasa V                       
  4. Podziewski Aleksander klasa VI               
  5. Gwiazdowska Julia klasa VI                                          
  6. Klimaszewska Gaja klasa VI                                          
  7. Gwiazdowska Amelia klasa VI               
  8. Jurewicz Krzysztof klasa VII