Uczestnicy projektu „Z tradycją na Ty – ja w małej ojczyźnie” w ramach swoich zajęć plastycznych, poznali nową technikę: papier mache. Z jej zastosowaniem, stworzyli fantastyczny model kuli ziemskiej, na którym wyznaczyli wody, lądy, rozmieścili kontynenty oraz oznaczyli „swoje miejsca” na mapie świata. Pierwsze zadanie zaliczone, a już za tydzień kolejne wyzwania.