Szanowni Państwo!

W roku szkolnym 2022/2023 przyjmowanie dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz punktów przedszkolnych odbywa się zgodnie z rozdziałem 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). W pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie danej gminy. Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują dzieci urodzone w latach 2016 – 2019 mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Suwałki. Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy mogą być przyjęci, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i jeżeli oddział przedszkolny lub punkt przedszkolny dysponuje wolnymi miejscami.

 

Ważne!

Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego nie muszą brać udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Wystarczy, iż na 7 dni przed terminem rozpoczynającym rekrutację, czyli od 21 lutego do 28 lutego 2022 roku, złożą na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego.

 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Rodzaj czynności od do
Składanie przez rodziców deklaracji zgłoszeń o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dziecko w kolejnym roku szkolnym. Zgodnie z art. 133 ust.1 i art. 151 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe. 21 lutego 28 lutego
Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego
Rodzaj czynności od do
Złożenie w szkole podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny lub przy której funkcjonuje punkt przedszkolny wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 1 marca 15 marca
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolne, punktu przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe. 16 marca 22 marca
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 23 marca
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 23 marca 29 marca
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 30 marca

Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym

Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym

Oświadczenia

Wniosek o przyjęcie dziecka do odziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do punktu przedszkolnego

Zarzadzenie w sprawie naboru 2022-2023

[/vc_row

kontynuacji wychowania przedszkolnego

Skip to content