Jesteśmy jedną z niewielu szkół w powiecie suwalskim, które uczestniczą w projekcie MEiN „Aktywny powrót do szkoły”. Celem projektu jest poprawa i monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych. Najpierw pan Marek Klimaszewski był na specjalistycznym szkoleniu w Białej Podlaskiej, a już od września funkcjonuje w szkole Sport Klub, w ramach którego organizowane są zajęcia dodatkowe.