Dbać o ekologię możemy na różne sposoby. W szkole inicjujemy różnorodne działania, dzięki którym zmniejszy się negatywny wpływ na środowisko. W związku z akcją sprzątania świata pod nazwą „Myślę więc nie śmiecę” zorganizowaliśmy najpierw matematyczne „sprzątanie” w klasie VII, z zadaniami, które pomogą uzmysłowić uczniom potrzebę zredukowania ilości odpadów oraz konieczności ich segregacji i odzysku. Kolejnym punktem było sprzątanie najbliższej okolicy. I tu na 6 z plusem😍💪 spisała się klasa VII i VIII z Michałem Ratomskim i Markiem Klimaszewskim.