Julian Tuwim pisał tak:
,,W Śpiewowicach, pięknym mieście,
Na ulicy Wesolińskiej
Mieszka sobie słynny śpiewak….”

Uczniowie klasy drugiej, zafascynowani postacią Tralisława Tralalińskiego, postanowili wykonać ilustracje do wiersza słynnego poety. W zapamiętaniu bohaterów występujących w utworze pomogły zabawy z tekstem, wyśpiewywanie, zamiana wyrażeń i nazwisk oraz szyfrowanie wyrazów zgodnie z zasadą zastosowaną w utworze.

Może po oglądnięciu naszych prac ktoś przeczyta „O panu Tralalińskim”? Zachęcamy do lektury.