Wójt Gminy Suwałki ustalił Zarządzeniem Nr 324/21 przerwy w pracy oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suwałki w roku szkolnym 2021/2022.  Oddział Przedszkolny w naszej szkole w roku szkolnym 2021 kończy swoją pracę 1 lipca 2022 roku.

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak.02 maja 2022 r
17 czerwca 2022 r.  
od 04 lipca do 31 sierpnia 2022 r.  
Zarzadzenie_nr_324