Czy wiesz, że Twoje działania w Internecie są śledzone? My już wiemy!

W czwartek Pan Damian Sołtysiuk przeprowadził warsztaty z cyberbezpieczeństwa. Nasi uczniowie, przy użyciu smartfonów, dowiedzieli się w jaki sposób ich aktywność jest śledzona i gromadzona w Internecie. Poznali alternatywne repozytoria z oprogramowaniem open source bez dodatków szpiegujących. Odkryli listę trackerów oraz uprawnień w (pre)zainstalowanych aplikacjach. W efekcie uczniowie przeprowadzili deinstalację części oprogramowania i wymianę na mniej szpiegujące odpowiedniki oraz ograniczyli uprawnienia w części aplikacji.

Wszyscy uczniowie zgodnie stwierdzili, że dbanie o prywatność w sieci jest rzeczą ważną i niezbędną.