Od września uczniowie z klasy III uczestniczą w programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać 2021” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zajęcia odbywają się na krytej pływalni w Suwałkach pod nadzorem wykwalifikowanych instruktorów. Pływanie jest jedną z najlepszych form rozwoju dla młodych organizmów, dlatego cieszymy się że tak liczna grupa dzieci z naszej szkoły zyskała możliwość rozwoju tej bardzo cennej umiejętności. Udział w projekcie ma sprawiać dużo radości, bawić, a jednocześnie rozwijać ciało i ducha dziecka. Ważnym aspektem jest również edukacja w zakresie bezpieczeństwa nad wodą.