Współpraca zagraniczna

Zdajemy sobie sprawę, iż nic tak nie rozwija i poszerza horyzontów jak kontakt z innymi
ludźmi, reprezentującymi inną kulturę, inną tradycję. To przeświadczenie rozpoczęło nasze
działania, które rozpoczęły współpracę z dwoma szkołami. Jedną z nich jest Szkoła im.
Czesława Miłosza w Pakienie na Litwie, a drugą szkoła w Rapinie w Estonii. Wymieniamy
się doświadczeniami od 2016 roku.
W tym samym roku, w listopadzie, gościliśmy młodzież wraz z opiekunkami z polskiej
Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie na Litwie.Goście i nasi uczniowie
niezwykle ciekawie spędzili wspólnie czas: bawili się programowaniem w pracowni
komputerowej, poznawali tajniki świata zwierząt i roślin, a na zajęciach historycznych
przypominali historię Polski i wykonywali prace plastyczne związane z symbolami
niepodległości. Warto też dodać, że szkoły przedłużyły w 2018 roku porozumienie o
współpracy, co będzie skutkowało kolejnymi spotkaniami uczniów z Płociczna i Pakienie.
Młodzież wzięła czynny udział w Wieczornicy „z głębi dziejów” i zaprezentowała montaż
słowno-muzyczny „Jestem Polką i Polakiem”.
Rok 2017 to dalszy rozwój współpracy. W dniach 7 – 11 maja 2017 roku gościliśmy u
siebie młodzież i nauczycieli z Räpiny. Z młodzieżą z Estonii komunikowaliśmy się w języku
angielskim. Wspólnie braliśmy udział w zajęciach przyrodniczych w Szkółki Kontenerowej
Nadleśnictwa Suwałki, gdzie integrowaliśmy się również przy wspólnym ognisku. Podczas
wymiany młodzież z Estonii i naszej szkoły uczestniczyła w warsztatach przyrodniczych w
Wigierskim Parku Narodowym pod nazwą „Inwazja obcych”. Dużą atrakcją okazały się
również zajęcia w Ośrodku Zarybieniowym w Gawrych Rudzie. Nie zapomnieliśmy również
o zabawie. Podsumowaniem dnia była dyskoteka. Wspólnym tańcom nie było końca. Ostanti
dzień spotkania był dniem sportowym. Najpierw warsztaty zumby, a potem zawody „Turniej
przyjaźni” z Zespołem Szkół w Przebrodzie. Dopełnieniem tego dnia były zajęcia medyczne
w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach.
Również w maju 2017 roku gościliśmy młodzież wraz z opiekunkami z polskiej
Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie na Litwie. Wymiana doświadczeń i
wspólna zabawa pokazały, że mimo innego miejsc zamieszkania, wiele nas łączy, chociaż
jeszcze niewiele o sobie wiemy.
We wrześniu tego samego roku nasi nauczyciele: Katarzyna Gałszewska, Joanna
Stabińska, Marek Klimaszewski i 10 uczniów przebywało z wizytą w miejscowości Räpina w
Estonii. Oprócz zwiedzania szkoły wszyscy uczyli się podstawowych zwrotów w języku
estońskim. Ciekawym elementem była gra terenowa i zwiedzanie szkoły ogrodniczej.

Dodatkowo młodzież zwiedziła Tartu – drugie co do wielkości miasto w Estonii. Podczas
wizyty pedagodzy, wspólnie z młodzieżą, zaplanowali dalszą współpracę.
W roku 2018, we wrześniu, grupa nauczycieli wyjechała z wizytą do Estonii. Pobyt w
zaprzyjaźnionej szkole był okazją do wymiany doświadczeń i tworzeniu planów na
przyszłość. Udział w zajęciach razem z uczniami szkoły w Rapinie to było nie lada
wyzwanie. Wspólna wycieczka przyrodnicza, gry i zabawy przy ognisku sprawiły, że
stworzono mini słownik polsko-estoński, który na pewno będzie wykorzystany podczas
wymiany młodzieży.
W grudniu 2018 roku delegacja nauczycieli z naszej szkoły odwiedziła dzieci i
nauczycieli ze Szkoły im. Czesława Miłosza w Pakienie na Litwie w gminie Kowalczuki.
Nasi przedstawiciele zostali powitani jak zwykle, ciepło. Oprócz rozmów o planowanym
trójstronnym spotkaniu młodzieży z Estonii, Litwy i Polski obejrzeli montaż słowno-
muzyczny poświęcony 100-leciu odzyskania, przez Polskę niepodległości. Prezenty
świąteczne przywiezione dzieciom i nauczycielom sprawiły dużo radości.
W maju 2019 roku gościliśmy u siebie grupę 50 uczniów i nauczycieli ze Szkoły im.
Czesława Miłosza w Pakienie na Litwie w gminie Kowalczuki. Młodzież wzięła udział w
Gminnych Igrzyskach Maluchów, uczestniczyła w zajęciach w Aquaparku w Suwałkach i
Moovement Arenie w Suwałkach. Dużą atrakcją był pokaz filmu „Angry Birds”.
Zwieńczeniem współpracy było w dnia 15-17 maja 2019 roku w Pakienie na Litwie
trójstronne spotkanie Litwa – Estonia – Polska. Po 12-cioro dzieci z każdego państwa wzięło
udział w wymianie międzynarodowej na Litwie. Dużo radości sprawił uczniom battle dance,
czyli wyzwania taneczne. Oprócz dobrej zabawy młodzież mogła poznać swoich rówieśników
żyjących w innych miejscach, ale mających takie same spojrzenie na otaczający świat.
Rozstając się zaplanowano kolejne spotkanie – tym razem w Estonii. Niestety sytuacja
pandemiczna, na chwilę zmusiła do zmiany planów i zmiany formy kontaktów.

Skip to content