SZKOŁA PODSTAWOWA – KL. I – III

PRZEDMIOT

KL. I KL. II KL. III
1     edukacja wczesnoszkolna
2     język angielski
3     religia

SZKOŁA PODSTAWOWA – KL. IV – VIII

PRZEDMIOT

KL. IV KL. V KL. VI KL. VII KL. VIII
1     język polski
2     język angielski
3    język niemiecki
4     historia i społeczeństwo
5     historia
6     wiedza o społeczeństwie
7     edukacja dla bezpieczeństwa
8     przyroda
9     biologia
10     chemia
11     fizyka
12     geografia
13     matematyka
14     muzyka
15     plastyka
16     technika
17    zajęcia techniczne
18    informatyka
19     zajęcia komputerowe
20     wychowanie fizyczne
21    religia
Skip to content