Rok szkolny uważamy za rozpoczęty! Na uroczystej inauguracji gościliśmy Zbigniewa Mackiewicza, wójta gminy Suwałki i radnego powiatu suwalskiego Tadeusza Chołko. Pan wójt Zbigniew Mackiewicz złożył życzenia uczniom i nauczycielom. Pan Tadeusz Chołko życzył wszystkim, aby nauka w systemie stacjonarnym trwała do końca czerwca. Na zakończenie pani dyrektor wyraziła swoją nadzieję, żeby 2021/2022 był rokiem bezpiecznej i przyjaznej szkoły, a jednocześnie sprzyjającej tworzeniu klimatu współpracy i wzajemnego szacunku.