Od 2 września 2021 r. do 22 grudnia 2021 zostaną zorganizowane zajęcia wspomagające dla uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.Udział uczniów w zajęciach wspomagających jest nieobowiązkowy. Proszę do 14 czerwca złożyć w sekretariacie deklarację chęci uczestnictwa w zajęciach w 2021/2022 roku. Proponowane zajęcia dla poszczególnych klas:

Klasa IV język polski, matematyka, język angielski

Klasa V język polski, matematyka, język angielski

Klasa VI język polski, matematyka, język angielski biologia, geografia

Klasa VII język polski, matematyka, język angielski biologia, geografia

Klasa VIII język polski, matematyka, język angielski biologia, geografia, fizyka, chemia