Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest bowiem jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Jeżeli jakiś uczeń nie przystąpi do egzaminu gimnazjalnego w danym roku, musi powtórzyć ostatnią klasę gimnazjum i przystąpić do niego w roku następnym.

Wynik egzaminu uzyskany na egzaminie gimnazjalnym nie ma wpływu na ukończenie szkoły. Wynik egzaminu gimnazjalnego jest jednak brany pod uwagę przez szkoły ponadgimnazjalne przy przyjmowaniu uczniów do tych szkół.

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:

  1. w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;
  2. w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;
  3. w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego sprawdzane na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym.

Część humanistyczna

Rok Liczba piszących Język polski Stan wyniku Opis wyniku Historia i wiedza o społeczeństwie Stan wyniku
2012 12 71,9 % 7 Wysoki 61,1 5
2013 11 48,3% 2 Bardzo niski 51,8% 3
2014 7 65,6 % 5 Średni 53,5 % 3
2015 9 70% 8 Bardzo wysoki 70% 7
2016 19 70% 6 Powyżej średni 56% 6
2017 9 79% 8 Bardzo wysoki 63% 6
2018 10 78% 8 Bardzo wysoki 68% 8
2019 8 55% 3 Niski 52% 3

Część matematyczno – przyrodnicza

Rok Liczba piszących Matematyka Stan wyniku Opis wyniku Przedmioty przyrodnicze Stan wyniku
2012 12 49,2 6 Powyżej średni 53,5 7
2013 11 37% 3 Niski 50% 3
2014 7 35,7 % 3 Niski 50,6 % 5
2015 9 51% 6 Powyżej średni 56% 7
2016 19 49% 6 Powyżej średni 54% 6
2017 9 54% 7 Wysoki 54% 6
2018 10 64% 8 Bardzo wysoki 67% 8
2019 8 25% 2 Bardzo niski 40% 3

Język angielski

Rok Liczba piszących Poziom podstawowy Stan wyniku Opis wyniku Liczba piszących Poziom rozszerzony
2012 6 72,9 7 Wysoki 6 57,1
2013 6 54,2 4 Poniżej średni 5 29,0
2014 0 0 0 0 0
2015 9 76% 7 Wysoki 9 53%
2016 9 79% 7 Wysoki 9 71%
2017 7 69% 6 Powyżej średni 7 49%
2018 9 75% 6 Powyżej średni 9 61%
2019 6 73% 6 Powyżej średni 6 55%

Język niemiecki

Rok Liczba piszących Poziom podstawowy Stan wyniku Opis wyniku Poziom rozszerzony
2012 6 55,8 5 Średni 0
2013 5 42,5 3 Niski 0
2014 7 52,5% 5 Średni 0
2015 0 0 0
2016 10 53% 5 Średni
2017 2 54%
2018 1 70%
2019 2 46%
Skip to content