Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak znajduje się w niewielkiej wsi w otulinie Wigierskiego Parku Narodowego. Tworzymy tu takie możliwości, by każdy uczeń mógł się realizować poprzez różnego rodzaju aktywności, zaspokajać swoje potrzeby edukacyjne i nabywać umiejętności społecznych. Do efektów pracy należą przeglądy dokonań artystycznych poszczególnych uczniów i klas, spektakle „światło – dźwięk” przygotowywane od scenariusza poprzez analizę tekstu, próby, po występ. Od 3 lat realizujemy innowację informatyczną. Stawiamy na znajomość różnych języków programowania przede wszystkim w ujęciu praktycznym. Uczniowie programują roboty do wykonywania określonych czynności. Uczą się zrozumienia głównych zasad kontrolowania, regulowania i programowania robotów. Praktyczne połączenie robotyki i pneumatyki, konstruowanie i programowanie maszyn elektropneumatycznych to niektóre elementy, których uczymy. Programowanie poprzez zabawę przy wykorzystaniu robotów typu Lofi, Photon czy arduino rozpoczyna się już od klasy I. Od kilku lat prowadzimy edukację włączającą nie tylko na zajęciach dydaktycznych, ale przede wszystkim podczas przedsięwzięć pozalekcyjnych, gdzie wszyscy odczuwaj±, że są potrzebni i wyjątkowi. W szkole młodzi ludzie mogą rozwijać swoje talenty i zainteresowania. Duży nacisk kładziemy na wychowanie poprzez sport. Uczniowie co roku zajmują czołowe miejsca w różnorodnych zawodach sportowych. Prężnie działa też Uczniowski Klub Sportowy SPRINT, który pozyskuje środki zewnętrzne na zajęcia sportowe dla uczniów. Położenie szkoły w urokliwym zakątku Suwalszczyzny samo z siebie nasuwa potrzebę wychowania młodzieży w duchu poznawania przyrody, stąd dużo miejsca poświęcamy  pracy z młodzieżą w dziedzinie edukacji ekologicznej. Szkoła jest niewielką placówką. Mała ilość uczniów sprawia, że możliwe jest podmiotowe traktowanie wszystkich. Nie czują się oni anonimowo, w związku z czym problemy wychowawcze i edukacyjne są szybciej dostrzegane i usuwane.

 

 

Historia naszej okolicy…

Od 1661r. Konstancja z Wodyńskich Betlerowa, wdowa po dowódcy zaciężnych wojsk cudzoziemskich stała się dzierżawczynią leśnictw wokół jeziora Wigry. Przystąpiła wówczas do zagospodarowywania dzierżawionych terenów. Na obszarze dzisiejszego Płociczna założyła smolarnię. Po śmierci Konstancji Betlerowej, w 1668r. smolarnia trafiła w ręce kamedułów wigierskich. Jeszcze w pierwszej połowie XIX w. w smolarni Płociczno pozyskiwano smołę i wypalano węgiel drzewny. Później produkcja smoły i węgla drzewnego zaczęła upadać. Smolarnia stopniowo przekształciła się w ubogą wieś rolniczą. W okresie I wojny światowej Niemcy, chcąc wykorzystać drewno z puszczy, zbudowali tu duży tartak. Przy nim wyrosła duża osada Tartak, zamieszkała dawniej przez leśników, drwali i robotników tartacznych. Z tartaku, przez puszczę w rejon wsi Zelwa, biegła kolejka wąskotorowa, zwożąca drzewo z wyrębów – obecnie jest ona atrakcją turystyczną naszego regionu…

Skip to content