Współpraca zagraniczna

Zdajemy sobie sprawę, iż nic tak nie rozwija i poszerza horyzontów jak kontakt z innymi ludźmi, reprezentującymi inną kulturę, inną tradycję. To przeświadczenie rozpoczęło nasze działania, które rozpoczęły współpracę z dwoma szkołami. Jedną z nich jest Szkoła im. Czesława Miłosza w Pakienie na Litwie, a drugą szkoła w Rapinie w Estonii. Wymieniamy się doświadczeniami od 2016 roku. W tym samym roku, w listopadzie, gościliśmy młodzież wraz z opiekunkami z polskiej Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie na Litwie.Goście i nasi uczniowie niezwykle ciekawie spędzili wspólnie czas: bawili się programowaniem w pracowni komputerowej, poznawali tajniki świata zwierząt i roślin, a na zajęciach historycznych przypominali historię Polski i wykonywali prace plastyczne związane z symbolami niepodległości. Warto też dodać, że szkoły przedłużyły w 2018 roku porozumienie o współpracy, co będzie skutkowało kolejnymi spotkaniami uczniów z Płociczna i Pakienie. Młodzież wzięła czynny udział w Wieczornicy „z głębi dziejów” i zaprezentowała montaż słowno-muzyczny „Jestem Polką i Polakiem”. Rok 2017 to dalszy rozwój współpracy. W dniach 7 – 11 maja 2017 roku gościliśmy u siebie młodzież i nauczycieli z Räpiny. Z młodzieżą z Estonii komunikowaliśmy się w języku angielskim. Wspólnie braliśmy udział w zajęciach przyrodniczych w Szkółki Kontenerowej Nadleśnictwa Suwałki, gdzie integrowaliśmy się również przy wspólnym ognisku. Podczas wymiany młodzież z Estonii i naszej szkoły uczestniczyła w warsztatach przyrodniczych w Wigierskim Parku Narodowym pod nazwą „Inwazja obcych”. Dużą atrakcją okazały się również zajęcia w Ośrodku Zarybieniowym w Gawrych Rudzie. Nie zapomnieliśmy również o zabawie. Podsumowaniem dnia była dyskoteka. Wspólnym tańcom nie było końca. Ostatni dzień spotkania był dniem sportowym. Najpierw warsztaty zumby, a potem zawody „Turniej przyjaźni” z Zespołem Szkół w Przebrodzie. Dopełnieniem tego dnia były zajęcia medyczne w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach. Również w maju 2017 roku gościliśmy młodzież wraz z opiekunkami z polskiej Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie na Litwie. Wymiana doświadczeń i wspólna zabawa pokazały, że mimo innego miejsc zamieszkania, wiele nas łączy, chociaż jeszcze niewiele o sobie wiemy. We wrześniu tego samego roku nasi nauczyciele: Katarzyna Gałszewska, Joanna Stabińska, Marek Klimaszewski i 10 uczniów przebywało z wizytą w miejscowości Räpina w Estonii. Oprócz zwiedzania szkoły wszyscy uczyli się podstawowych zwrotów w języku estońskim. Ciekawym elementem była gra terenowa i zwiedzanie szkoły ogrodniczej.

Wizyta na Litwie

image
image
image
image

Dodatkowo młodzież zwiedziła Tartu – drugie co do wielkości miasto w Estonii. Podczas wizyty pedagodzy, wspólnie z młodzieżą, zaplanowali dalszą współpracę. W roku 2018, we wrześniu, grupa nauczycieli wyjechała z wizytą do Estonii. Pobyt w zaprzyjaźnionej szkole był okazją do wymiany doświadczeń i tworzeniu planów na przyszłość. Udział w zajęciach razem z uczniami szkoły w Rapinie to było nie lada wyzwanie. Wspólna wycieczka przyrodnicza, gry i zabawy przy ognisku sprawiły, że stworzono mini słownik polsko-estoński, który na pewno będzie wykorzystany podczas wymiany młodzieży. W grudniu 2018 roku delegacja nauczycieli z naszej szkoły odwiedziła dzieci i nauczycieli ze Szkoły im. Czesława Miłosza w Pakienie na Litwie w gminie Kowalczuki. Nasi przedstawiciele zostali powitani jak zwykle, ciepło. Oprócz rozmów o planowanym trójstronnym spotkaniu młodzieży z Estonii, Litwy i Polski obejrzeli montaż słowno-muzyczny poświęcony 100-leciu odzyskania, przez Polskę niepodległości. Prezenty świąteczne przywiezione dzieciom i nauczycielom sprawiły dużo radości. W maju 2019 roku gościliśmy u siebie grupę 50 uczniów i nauczycieli ze Szkoły im. Czesława Miłosza w Pakienie na Litwie w gminie Kowalczuki. Młodzież wzięła udział w Gminnych Igrzyskach Maluchów, uczestniczyła w zajęciach w Aquaparku w Suwałkach i Moovement Arenie w Suwałkach. Dużą atrakcją był pokaz filmu „Angry Birds”. Zwieńczeniem współpracy było w dnia 15-17 maja 2019 roku w Pakienie na Litwie trójstronne spotkanie Litwa – Estonia – Polska. Po 12-cioro dzieci z każdego państwa wzięło udział w wymianie międzynarodowej na Litwie. Dużo radości sprawił uczniom battle dance, czyli wyzwania taneczne. Oprócz dobrej zabawy młodzież mogła poznać swoich rówieśników żyjących w innych miejscach, ale mających takie same spojrzenie na otaczający świat. Rozstając się zaplanowano kolejne spotkanie – tym razem w Estonii. Niestety sytuacja pandemiczna, na chwilę zmusiła do zmiany planów i zmiany formy kontaktów.

Wizyta uczniów z Estonii

image
image
image
image
Skip to content