Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Suwałkach

 

Obszar działania Nazwisko i imię adres mailowy
Trudności w zachowaniu dzieci z objawami nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) Boruta Barbara – pedagog b.boruta@poradnia-suwalki.pl
Trudności rozwojowe, emocjonalne i w zachowaniu, zaburzenia ze spektrum autyzmu Bujkowska Karolina – psycholog k.bujkowsk@poradnia-suwalki.pl
Trudności edukacyjne, profilaktyka uzależnień, dysleksja Jurewicz Barbara – pedagog b.jurewicz@poradnia-suwalki.pl
Ocena ryzyka spektrum autyzmu, dysleksja Kisielewska Anna – pedagog a.kisielewska@poradnia-suwalki.pl
Trudności w uczeniu się i zapamiętywaniu, uzależnienie od komputera i innych urządzeń multimedialnych Koncewicz Małgorzata – psycholog m.koncewicz@poradnia-suwalki.pl
Trudności edukacyjne, dysleksja Korzun Maria – pedagog m.korzun@poradnia-suwalki.pl
Trudności rozwojowe, emocjonalne i w zachowaniu Kościesza Magdalena – psycholog m.kosciesza@poradnia-suwalki.pl
Trudności rozwojowe, emocjonalne i w zachowaniu, dzieci zdolne Gawryś Piotr – psycholog p.gawrys@poradnia-suwalki.pl
Trudności rozwojowe, emocjonalne i w zachowaniu, dzieci zdolne Leśniewska-Gawryś Barbara – psycholog b.lesniewska@poradnia-suwalki.pl
Trudności rozwojowe, emocjonalne i w zachowaniu, mutyzm Meller Anna – psycholog a.meller@poradnia-suwalki.pl
Trudnościami edukacyjne, profilaktyka uzależnień, moczenie nocne, dysleksja, dyskalkulia Nawalska Katarzyna – pedagog k.nawalska@poradnia-suwalki.pl
Terapia rodzin, zaburzenia w odżywianiu Osowska Małgorzata – psycholog m.osowska@poradnia-suwalki.pl
Trudności rozwojowe, emocjonalne i w zachowaniu Osyda Małgorzata – psycholog m.osyda@poradnia-suwalki.pl
Trudności  edukacyjne dzieci z wadami słuchu i niesłyszące, dysleksja Putra Marta – pedagog m.putra@poradnia-suwalki.pl
Trudności rozwojowe, emocjonalne i w zachowaniu, zaburzenia ze spektrum autyzmu Racis Wioletta – psycholog w.racis@poradnia-suwalki.pl
Zaburzenia komunikacji językowej, opóźniony rozwój mowy, afazja Sadowska Maria – logopeda m.sadowska@poradnia-suwalki.pl
Zaburzenia komunikacji językowej, opóźniony rozwój mowy, jąkanie, afazja Sielicka Mirosława – logopeda m.sielicka@poradnia-suwalki.pl
Trudności rozwojowe, emocjonalne i w zachowaniu, zaburzenia ze spektrum autyzmu Śliwowska Joanna – psycholog j.sliwowska@poradnia-suwalki.pl
Trudności edukacyjnie dzieci ze schorzeniami i wadami wzroku oraz niewidome, dysleksja, dyskalkulia Taraszkiewicz Wiesława – pedagog w.taraszkiewicz@poradnia-suwalki.pl
Doradztwo zawodowe dla dzieci i młodzieży Winnik-Pomichter  Agnieszka – psycholog a.winnik@poradnia-suwalki.pl
Problemy ruchowe, wady postawy Jargiło Jolanta – terapeuta SI j.jargiło@poradnia-suwalki.pl

 

Skip to content