Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe:
Rada Rodziców
Bank BGŻ Oddział w Suwałkach
Nr rachunku: 09 2030 0045 1110 0000 0378 4980

Adresat: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak
Płociczno-Tartak 16, 16-402 Suwałki

UWAGA!!!
(w tytule płatności wpisujemy imię i nazwisko ucznia)

Rada Rodziców

Agnieszka Carewicz – Przewodnicząca
Monika Klimaszewska – Z-ca Przewodniczącego, Skarbnik
Ewelina Maliszewska – Sekretarz

Komisja Rewizyjna

Wioleta Roszkowska  – Przewodnicząca
Tomasz Wierzbiński – Członek
Aneta Grabowska – Członek

PROTOKOŁY 2020/2021
uchwała_1,2,3_10.09.2020 uchwała_4,5,6_10.09.2020 uchwała 7
Protokół 1_10.09.2020
PROTOKOŁY 2019/2020
Protokół nr 1 z  dn.12 09. 2019 Protokół nr 2 z  dn.12 09. 2019 Uchwała_123_12_19 Uchwała_4
Plan finansowy 2019/2020
PROTOKOŁY 2018/2019
Protokół nr 7 z dn. 17.06.2019 Protokół nr 6 z dn. 9.05.2019
Protokół nr 5 z  dn.21.02.2019 Protokół nr 4 z dn_10.01.2019r. Protokół nr 3 z dn. 29.11.2018r. Protokół nr 2 z dn. 04.10.2018r.
Protokół nr 1 z dn. 06.09.2018r. Protokół z dn. 06.09.2018r. Protokół 5_6_7_18 Uchwała 1_2_3_18

PROTOKOŁY 2017/2018

Protokół 1

Protokół 2

Protokół KR_1

Protokół 3_4

Plan finansowy 2017/2018

PROTOKOŁY 2016/2017

Protokół 1,2

Protokół 3

Protokół 4,5

Plan finansowy 2016/2017

PROTOKOŁY 2015/2016

Protokół 1

Protokół 2

PROTOKOŁY 2014/2015

Protokół 1

Protokół 3 Protokół 5 Protokół 7

Protokół 2

Protokół 4 Protokół 6 Protokół 8,9

Protokół 10,11

Skip to content