Pracownicy szkoły

Dyrektor: mgr KATARZYNA GAŁASZEWSKA

matematyka, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak

Kadra pedagogiczna:

mgr Bartoszewicz Marta – edukacja przedszkolna
mgr Borkowska Roksana Żaneta – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne
mgr Butkiewicz Elżbieta – język polski, logopeda
mgr Budzińska Edyta – plastyka, pedagog,
nauczyciel współorganizujący kształcenie
specjalne
mgr Capek Iwona Danuta – chemia, fizyka, matematyka, doradca zawodowy
mgr Chmielewska Anna – język niemiecki, edukacja wczesnoszkolna
mgr Klimaszewski Marek – wychowanie fizyczne, muzyka, plastyka
mgr Kotarska Ewelina Anna – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne
dr Krejpcio Magdalena – religia
mgr Laskowska Irina – język rosyjski
mgr Laszkowska Renata – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Miszkiel Joanna – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

mgr Malinowska Elżbieta Barbara – edukacja przedszkolna
mgr Paczkowska Anna – język angielski
mgr Ratomski Michał Filip – przyroda, biologia, geografia
mgr Stabińska Joanna Jadwiga – język polski, pedagog specjalny
mgr Sołtysiuk Damian Marek – matematyka, informatyka
mgr Szeliga Renata – nauczyciel współorganizujący kształcenie
mgr Winskiewicz Wanda Jadwiga – edukacja wczesnoszkolna
mgr Zachariasz Anna – technika, informatyka
mgr Frydrych-Szczepkowska Bogusława – psycholog
mgr Jankiewicz Zuzanna – edukacja przedszkolna
mgr Kaczan Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna, historia
mgr Kalinowska Katarzyna – edukacja przedszkolna

Pracownicy administracji i obsługi:

Sekretarz: Pietraszewski Adrian

Danielewicz Krystyna
Gorszewska Emilia
Gutkowska Grażyna
Jagłowska Ewelina
Niedźwiecka Barbara

Pietraszewska Barbara
Pojawa Wacław
Protasiewicz Maria
Słomińska Anna Maria
Szulc Lucjan Dawid

Dyrektor: mgr KATARZYNA GAŁASZEWSKA

matematyka, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak

Kadra pedagogiczna:

mgr Bartoszewicz Marta – edukacja przedszkolna
mgr Borkowska Roksana Żaneta – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne
mgr Butkiewicz Elżbieta – język polski, logopeda
mgr Budzińska Edyta – plastyka, pedagog,
nauczyciel współorganizujący kształcenie
specjalne
mgr Capek Iwona Danuta – chemia, fizyka, matematyka, doradca zawodowy
mgr Chmielewska Anna – język niemiecki, edukacja wczesnoszkolna
mgr Klimaszewski Marek – wychowanie fizyczne, muzyka, plastyka
mgr Kotarska Ewelina Anna – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne
dr Krejpcio Magdalena – religia
mgr Laskowska Irina – język rosyjski
mgr Laszkowska Renata – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Miszkiel Joanna – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne
mgr Malinowska Elżbieta Barbara – edukacja przedszkolna
mgr Paczkowska Anna – język angielski
mgr Ratomski Michał Filip – przyroda, biologia, geografia
mgr Stabińska Joanna Jadwiga – język polski, pedagog specjalny
mgr Sołtysiuk Damian Marek – matematyka, informatyka
mgr Szeliga Renata – nauczyciel współorganizujący kształcenie
mgr Winskiewicz Wanda Jadwiga – edukacja wczesnoszkolna
mgr Zachariasz Anna – technika, informatyka
mgr Frydrych-Szczepkowska Bogusława – psycholog
mgr Jankiewicz Zuzanna – edukacja przedszkolna
mgr Kaczan Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna, historia
mgr Kalinowska Katarzyna – edukacja przedszkolna

Pracownicy administracji i obsługi:

Sekretarz: Pietraszewski Adrian

Danielewicz Krystyna
Gorszewska Emilia
Gutkowska Grażyna
Jagłowska Ewelina
Niedźwiecka Barbara
Pietraszewska Barbara
Pojawa Wacław
Protasiewicz Maria
Słomińska Anna Maria
Szulc Lucjan Dawid

Skip to content