Egzamin ósmoklasisty po raz pierwszy został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019 i jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego
  4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Język polski

Rok Liczba piszących Średni wynik Stan wyniku Opis wyniku Średni wynik
Gmina Powiat Województwo Kraj
2019 10 60% 4 Poniżej średniej 68% 61% 60% 63%

Matematyka

Rok Liczba piszących Średni wynik Stan wyniku Opis wyniku Średni wynik
Gmina Powiat Województwo Kraj
2019 10 50% 6 Powyżej średniej 43% 42% 46% 45%

Język angielski

Rok Liczba piszących Średni wynik Stan wyniku Opis wyniku Średni wynik
Gmina Powiat Województwo Kraj
2019 10 74% 8 Bardzo wysoki 61% 48% 58% 59%
Skip to content