Test kompetencji trzecioklasisty, przygotowuje Instytut Badań Edukacyjnych. Test składa się z jednego, dwóch albo nawet trzech arkuszy – języka polskiego, matematyki i przyrody.Pierwsza z nich sprawdza umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz tworzenia własnego tekstu. Część matematyczna obejmuje podstawowe zagadnienia geometryczne, a także wymaga rozwiązania prostych zadań rachunkowych. Część przyrodnicza sprawdza wiedzę badawczą o świecie. W testach mogą pojawić się również zadania specjalne, które sprawdzą, jak dzieci radzą sobie w różnych sytuacjach.

Badanie umiejętności polonistycznych

Rok Liczba uczniów piszących Umiejętności uczniów Szkoła Województwo Kraj
2017 20 Globalnie 75,8 % 73,05% 72,90%
2016 12 Wyszukiwanie informacji i wnioskowanie 74% 63,0% 60%
Analiza i interpretacja tekstów kultury – świadomość językowa i estetyczna 86% 74% 73%
Globalnie 78,0% 67% 64%
2015 17 Wnioskowanie 89,4% 84,0% 82,2%
Wyszukiwanie informacji 62,4% 71,1% 68,1%
Tworzenie wypowiedzi 80,4% 64,9% 60,4%
Globalnie 78,0% 71,6% 68,2%

Badanie umiejętności przyrodniczych

Rok Liczba uczniów piszących Umiejętności uczniów Szkoła Województwo Kraj
2016 12 Rozumienie i korzystanie z metody badawczej 75% 49% 45%
Posługiwanie się warsztatem badacza 88% 73% 70%
Błędne przekonania 63% 44% 39%
Wykorzystanie wiadomości i zastosowanie umiejętności przedmiotowych 78,0% 71,6% 68,2%
Globalnie 77,0% 60% 57%

Badanie umiejętności matematycznych

Rok Liczba uczniów piszących Umiejętności uczniów Szkoła Województwo Kraj
2017 20 Globalnie 67,35% 66,30% 65,25%
2016 12 Sprawność rachunkowa 76,0% 75% 72%
Rozwiązywanie zadań tekstowych 82% 66% 61%
Wyobraźnia geometryczna 72% 56% 52%
Rozumowanie w arytmetyce 78% 68% 63%
Globalnie 77% 68% 64%
2015 17 Sprawność rachunkowa 75,0% 65,9% 62,5%
Rozwiązywanie zadań tekstowych 58,8% 65,9% 62,2%
Rozważanie możliwości 64,7% 67,6% 63,6%
Dostrzeganie zależności 52,9% 64,2 % 60,7%
Wyobraźnia geometryczna 51,0% 59,2% 5654,4%
Intuicje geometryczne 48,5% 57,4% 52,5%
Obliczenia w geometrii 55,9% 62,6% 58,3%
Globalnie 59,9% 63,4% 59,4%
Skip to content