Zapytanie ofertowe

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zakup i dostawę 9 biletów lotniczych w klasie ekonomicznej z lotniska w Polsce lub na Litwie
do lotniska w Maladze (Hiszpania) i z powrotem z lotniska w Maladze (Hiszpanii) na lotnisko w Polsce lub na Litwie dla uczestników mobilności międzynarodowej przedsięwzięcia Mobilność – Europejska droga do nowoczesnej szkoły o numerze 2023-1-PL01-KA122-SCH-000142095 realizowanego w ramach projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+.

Termin składania ofert do 7 marca 2024 r. do godziny 10.00, osobiście w siedzibie Szkoły Podstawowej
im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak, pisemnie na adres Szkoły lub na adres e-mail: sekretariat@szkola-plociczno.pl

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na zakup i dostawę 9 biletów lotniczych w klasie ekonomicznej z lotniska w Polsce lub na Litwie  do lotniska w Maladze (Hiszpania) i z powrotem z lotniska w Maladze (Hiszpanii) na lotnisko w Polsce lub na Litwie dla uczestników mobilności międzynarodowej przedsięwzięcia Mobilność – Europejska droga do nowoczesnej szkoły o numerze 2023-1-PL01-KA122-SCH-000142095 realizowanego w ramach projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+.

Termin składania ofert do 7 marca 2024 r. do godziny 10.00, osobiście w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak, pisemnie na adres Szkoły lub na adres e-mail: sekretariat@szkola-plociczno.pl

Skip to content