Dyrektor: mgr KATARZYNA GAŁASZEWSKA – matematyka, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak

Kadra pedagogiczna:
mgr Monika Hołubowicz – psycholog
mgr Ewa Białaszczyk – język polski
mgr Elżbieta Butkiewicz – logopeda, rewalidacja
mgr Edyta Budzińska – edukacja przedszkolna
mgr Iwona Danuta Capek – chemia, fizyka, matematyka, doradca zawodowy
mgr Anna Chmielewska – język niemiecki, edukacja wczesnoszkolna
mgr Małgorzata Kaczan – edukacja wczesnoszkolna
mgr Marek Klimaszewski – wychowanie fizyczne
Urszula Majewska – religia
mgr Renata Laszkowska – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Roman Adam Lik – historia, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, wiedza o społeczeństwie, edb
mgr Joanna Jadwiga Stabińska – język polski, pedagog,
mgr Michał Filip Ratomski – przyroda, biologia, geografia
mgr Anna Paczkowska – język angielski
mgr Edyta Sudnik – edukacja przedszkolna
mgr Damian Marek Sołtysiuk – matematyka, informatyka
mgr Wanda Jadwiga Winskiewicz – edukacja przedszkolna
mgr Anna Zachariasz – technika, informatyka

Skip to content