Szkoła z klasą

W roku szkolnym 2002/2003 wzięliśmy udział w akcji „Szkoła z klasą”. Była to akcja Gazety Wyborczej, portalu Gazeta.pl i Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego. W wyniku całorocznej pracy uczniów, rodziców i nauczycieli zrealizowaliśmy sześć zadań i otrzymaliśmy jako jedna z 3118 szkół w Polsce tytuł „Szkoły z klasą” i certyfikat z numerem 2359/2003.

Zadania, które zrealizowaliśmy, to:

1. Lepiej przygotować do egzaminów. Zespół zadaniowy składał się z nauczyciela języka polskiego mgr Ewy Białaszczyk – szefa zespołu i nauczyciela matematyki i informatyki mgr Katarzyny Gałaszewskiej.

2. Czy na pewno oceniamy sprawiedliwie? Zespół zadaniowy składał się z nauczyciela nauczania zintegrowanego mgr Jadwigi Kowalewskiej – szefa zespołu i nauczyciela języka polskiego mgr Ewy Białaszczyk

3. Festiwal nauki. Zespół zadaniowy składał się z nauczyciela wychowania przedszkolnego mgr Wiesławy Radzewicz – szefa zespołu, nauczyciela matematyki i informatyki mgr Katarzyny Gałaszewskiej, nauczyciela nauczania zintegrowanego mgr Renaty Laszkowskiej i nauczyciela historii i sztuki mgr Zofii Nalepy.

4. Nasza mała i wielka ojczyzna. Zespół zadaniowy składał się z nauczyciela historii i sztuki mgr Zofii Nalepy – szefa zespołu i nauczyciela języka polskiego mgr Ewy Białaszczyk.

5. Nasz szkolny kodeks. Zespół zadaniowy składał się z nauczyciela języka polskiego mgr Ewy Białaszczyk – szefa zespołu i nauczyciela nauczania zintegrowanego mgr Jadwigi Kowalewskiej.

6. Więcej kultury. Zespół zadaniowy składał się z nauczyciela nauczania zintegrowanego mgr Renaty Laszkowskiej – szefa zespołu i nauczyciela nauczania zintegrowanego mgr Elżbiety Mioduszewskiej.

Skip to content