celem których było kształtowanie umiejętności społecznych. Uczniowie, podczas spotkania, uczyli się lepszego rozumienia siebie, akceptacji siebie, lepszego porozumiewania się z innymi (umiejętności wyrażania uczuć, pragnień, współdziałania), rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Zajęcia prowadzili pracownicy Poradni psychologiczno-pedagogicznej w Suwałkach.