Celem których było rozwijanie umiejętności obrony przed naciskiem otoczenia i uczenie się podejmowania odpowiedzialnych decyzji w sprawie używek. Zajęcia prowadziła Pani Magdalena Kościesza – psycholog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Suwałkach.