Uczniowie badali właściwości fizyko – chemiczne wody jeziora Wigry. Podczas zajęć rozwijali swoje zdolności badawcze, a także kształcili umiejętności opracowywania wyników na podstawie obserwacji i doświadczeń.