Tematem zajęć było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dzieci chętnie słuchały rad, brały udział w rozmowie. Policjanci uświadomili maluchom, jak ważne jest to, aby zawsze być widocznym, zwłaszcza poruszając się po drodze oraz w jej pobliżu po zmroku. Pogadanka miała charakter aktywny, policjant zadawał uczniom pytania dotyczące poruszanych problemów.