Pobyt u nas związany był z zajęciami terenowymi w Płocicznie.