Podczas zajęć warsztatowych gimnazjaliści mogli poznać takie zawody jak: higienistka stomatologiczna, technik masażysta, technik farmaceuta. Okazało się, że niewiele wiemy o tej placówce. Uczniowie chętnie wcielali się w rolę pacjentów ( to na nich demonstrowano zabiegi kosmetyczne, różne techniki wykonywania masażu), z wielką uwagą obserwowali słuchaczy szkoły przy pracy.  Niezwykle atrakcyjne były również zajęcia z języka migowego, podczas których poznaliśmy (oczywiście tylko minimalnie ) tajniki porozumiewania się z osobami niesłyszącymi.