Poświęcona pojawiającej się coraz częściej cyberprzemocy. Gimnazjaliści dowiedzieli się czym jest cyberprzemoc i które działania można zaliczyć do cyberprzemocy:
· wyzywanie, straszenie poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu,
· robienie komuś zdjęć lub rejestrowanie filmów bez jego zgody,
· publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które kogoś obrażają lub ośmieszają,
· podszywanie się pod kogoś w Sieci.