Złożyli oni uroczyste ślubowanie. Na początku dzieci zaprezentowały swoim rodzicom i zaproszonym gościom przygotowany program artystyczny. Następnie podniosłym momentem uroczystości była ceremonia pasowania pierwszaków na uczniów, dokonana przez panią dyrektor Katarzynę Gałaszewską i od tego momentu stali się pełnoprawnymi członkami Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie- Tartak.