Wykorzystując tutoring rówieśniczy jako formę pracy z uczniami, starsi koledzy podzielili się doświadczeniem i wiedzą na temat swojej szkoły.