Tematyka spotkania dotyczyła rozwijania umiejętności psychospołecznych pomocnych w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, ułatwiających kontakt z innymi ludźmi i samym sobą, wzmacniania poczucia własnej wartości. Zajęcia zaangażowały wszystkich uczestników, pozwoliły na wyrażanie emocji.