Rekrutacja do świetlicy

Do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2021/2022 przyjmowane są dzieci z klas I – VIII Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Warunkiem przyjęcia dziecka jest złożenie w sekretariacie szkoły prawidłowo wypełnionego wniosku przyjęciadziecka do świetlicy lub deklaracji chęci uczęszczania. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej. Kompletnie i czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia można składać od 16.08.2021 roku  do 2.09.2021 r. do godz. 14.00.

W pierwszej kolejności przyjęte będą dzieci:

– obojga rodziców pracujących lub studiujących w trybie dziennym,

dojeżdżające,

– dzieci wobec, których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– rodziców samotnie wychowujących dzieci,

– matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnego życia,

– umieszczone w rodzinach zastępczych,

– z rodzin objętych nadzorem kuratora lub Ośrodka Pomocy Społecznej.

Godziny pracy pobytu dziecka w świetlicy szkolnej zostaną podane po zapoznaniu uczniów z planem lekcji oraz harmonogramem zajęć pozalekcyjnych. Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej będzie podana do dnia 3.09.2021 r.

Zobacz więcej

Zakończenie roku szkolnego

Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek, jutro wakacje, lekcje skończone!

Były kwiaty, uśmiechy i łzy pożegnania. Wręczono świadectwa, pożegnano absolwentów i nagrodzono najlepszych uczniów. Po raz pierwszy wręczono też odznakę PRZYJACIEl SZKOŁY. Otrzymała ją Ewelinka Maliszewska. Odznakę Najlepszego Absolwenta i Srebrną Tarczę otrzymała Aleksandra Miller. My nie mówimy żegnaj, my mówimy do zobaczenia.

Już za Wami tęsknimy😍!

Zobacz więcej

Medal KEN

Medal Komisji Edukacji Narodowej odebrała 18 czerwca z rąk Podlaskiego Kuratora Oświaty Beaty Pietruszki pani Anna Zachariasz. Gratulujemy!

Zobacz więcej

Program stypendialny

Miło nam poinformować, że w ramach programu stypendialnego projektu „Od najmłodszych lat zdobywamy świat” przyznano 8 stypendiów.  Warto dodać, że każde stypendium to 1500,00 zł. Stypendyści wykazali się średnią ocen powyżej 5,0 i osiągnięciami w różnorodnych konkursach.

Stypendia otrzymali:

 1. Kisielewski Jakub klasa II
 2. Krzymiński Dawid klasa III                        
 3. Popławska Wioletta klasa V                       
 4. Podziewski Aleksander klasa VI               
 5. Gwiazdowska Julia klasa VI                                          
 6. Klimaszewska Gaja klasa VI                                          
 7. Gwiazdowska Amelia klasa VI               
 8. Jurewicz Krzysztof klasa VII                        
Zobacz więcej

Wiosenne rymowanki

Laureaci konkursu „Wiosenne Rymowanki” nagrodzeni. Przypominamy, w kategorii klas I-III

I miejsce Jakub Kisielewski

III miejsce Gabriela Glińska

Wyróżnienia: Dawid Krzymiński i Maja Łanczkowska

Zobacz więcej

Konkurs stypendialny

W dniach 18 – 23 czerwca można składać wnioski o przyznanie stypendium w ramach  projektu „Od najmłodszych lat zdobywamy świat” numer RPPD.03.01.02-20-0411/19.

Celem udzielania pomocy stypendialnej uczniom zdolnym jest zwiększenie motywacji do nauki i dalsze rozwijanie zainteresowań poprzez łatwiejszy dostęp do książek, pomocy naukowych, programów komputerowych, zajęć rozwijających itp.

Wysokość pomocy stypendialnej będzie wynosić 150 zł brutto miesięcznie na jednego ucznia/uczennicę i nie może przekroczyć kwoty 1500,00 zł.

Zasady przyznawania stypendium:

 1. Uczeń jest w projekcie  „Od najmłodszych lat zdobywamy świat !”, przez cały okres czasu na który zostało przyznane stypendium
 2. Uzyskał średnią ocen na koniec roku szkolnego 2020/2021 lub na koniec pierwszego semestru 2021/2022 nie niższą niż 4,85
 3. Uzyskał średnią ocen z języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i informatyki ponad 5,0.
 4. Jest laureatem, finalistą konkursów.

WARUNKIEM STYPENDIUM JEST:

– uzyskanie statusu finalisty, laureata, zwycięzcy lub wyróżnienia w konkursie  w kolejnym roku szkolnym,

– utrzymanie dotychczasowej średniej ocen lub jej podniesienie.

PDF Embedder requires a url attribute
Zobacz więcej

W Indiańskiej wiosce

Nasi mali podróżnicy z Oddziału Przedszkolnego, przenieśli się w dniu dzisiejszym w ciekawy świat Indian. Przygotowali się do tego dnia, tworząc piękne pióropusze i magiczne talizmany. Na terenie ogródka, dzieci zbudowały wigwam, palenisko oraz stworzyły potok pełen ryb. By zacząć polować musiały nauczyć się rozpoznawać tropy zwierząt. Pomalowane w barwy wojowników, ruszyły na poszukiwanie pożywienia. Świetnie poradziły sobie ze strzelaniem z łuku oraz z połowem ryb. Mali Indianie, by chronić swoją wioskę wykonali pełne magii totemy. Kolejna fantastyczna przygoda za nami.

Zobacz więcej

Zajęcia profilaktyczne

Uczniowie klas IV – VIII wzięli udział w warsztatach z dr Krystyną Bezubik z Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce. Zajęcia o emocjach spodobały się uczniom bardzo. W trakcie warsztatów dzieci uczyły się czym są relacje i jak radzić sobie z trudnymi emocjami. Warsztaty zostały sfinansowane przez Gmina Suwałki.

Zobacz więcej

Żółty Talerz

Żółty Talerz po raz kolejny wspiera naszych podopiecznych. Z okazji Dnia Dziecka chłopcy po ciężkim treningu otrzymali paczki. Radość po sportowych zmaganiach była ogromna😍. W imieniu dzieciaków dziękujemy Kulczyk Foundation!Przypominamy tym, którzy nie pamiętają – Żółty Talerz to program wsparcia systemu żywienia dzieci stworzony przez Kulczyk Foundation.

Zobacz więcej
Skip to content