Uczniowie klasy II i III pod kierunkiem pani J. Kowalewskiej przygotowali krótkie przedstawienie w formie humorystycznej lekcji prowadzonej przez uczniów dla nauczycieli. W tym uroczystym dniu słowa podziękowania i życzenia przekazała pracownikom szkoły- Pani Dyrektor K. Gałaszewska oraz przedstawiła zebranym nagrodzonych nauczycieli i pracowników szkoły. Po zakończeniu występu uczniowie wręczyli wszystkim pracownikom szkoły własnoręcznie przygotowane piękne laurki. Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej przebiegła w miłej i podniosłej atmosferze. Na koniec przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Carewicz zaprosiła grono pedagogiczne i pracowników obsługi na słodki poczęstunek, który będzie podziękowaniem za ciężką i odpowiedzialną pracę z młodzieżą.