Spotkanie poprowadził ksiądz Stanisław Wysocki, który był świadkiem obławy augustowskiej. Opowiadał nam o jej przebiegach i swoim dzieciństwie w czasie tej obławy. Na pogadance byli też dyrektor Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej oraz harcerz. Wraz z księdzem Stanisławem Wysockim opowiadali nam o powstaniu o związku oraz parę słów o Marianie Piekarskim. Na pamiątkę każdy z nas dostał książeczkę o obławie augustowskiej oraz o Marianie Piekarskim.