Miło na poinformować, ze nasi nauczyciele wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu uczniów i stosują innowacje w swojej pracy. Nowe działania, wprowadzania nowych technologii i sposobów pracy to zalety realizacji dwóch innowacji w naszej szkole. Innowację „Doradztwo zawodowe z elementami tutoringu rówieśniczego ” realizuje Joanna Stabińska i Katarzyna Gałaszewska. Celem innowacji jest przygotowanie uczniów do podjęcia trafnej decyzji związanej z dalszym kształceniem. Drugą innowację „Za pan brat z programowaniem” realizuje Damian Sołtysiuk i Katarzyna Gałaszewska. Zajęcia te mają na celu wprowadzić naukę podstaw programowania w gimnazjum w oparciu o umiejętności rozwiązywania problemów, rozwój myślenia praktycznego i abstrakcyjnego. W ramach zajęć uczniowie będą uczyć się myślenia algorytmicznego i zdobywać wiedzę z zakresu programowania, co pozwali im w przyszłości na sprawne poruszanie się w społeczeństwie informacyjnym. Już niedługo młodzi programiści będą mogli rozpocząć zabawę z programowaniem na specjalnie do tego zakupionych robotach.