W celu złożenia do szkoły pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i profilu zaufanego na platformie ePUAP. Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

Adres skrytki na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/SPPlociczno

Elektroniczna skrzynka podawcza szkoły zawiera jeden formularz elektroniczny pn. „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”. Za jego pomocą załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji naszej szkoły.