Dzieci z Punktu Przedszkolnego wzięły udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym “Europa i ja” i realizowały go od października do maja. Celem projektu było przybliżenie dzieciom wiadomości na temat krajów znajdujących się w Europie. Przedszkolaki raz w miesiącu wykonywały jedno zadanie związane z wybranym krajem – z Włochami 🙂