21 grudnia w szkole została odegrana inscenizacja o Bożym Narodzeniu zwana popularnie Jasełkami. Licznie zgromadzona publiczność po raz kolejny mogła przeżyć historię Marii i Józefa. Scenki z życia nowonarodzonego dzieciątka, pasterzy, mędrców, przedstawicieli różnych zawodów oraz aniołów przeplatane były kolędami i pastorałkami. Montaż słowno-muzyczny był dla nas wszystkich lekcją zadumy i refleksji. Uroku inscenizacji dodały kolędy, które napełniły wszystkich świąteczną radością i sprawiły, że poczuliśmy magię zbliżających się świąt. Cieszy nasz bardzo, że gościliśmy u siebie w tak doniosłym dniu: Zbigniewa Mackiewicza Sekretarza Gminy Suwałki, Marka Jeromina Przewodniczącego Rady Gminy Suwałki, Radnych Gminy Suwałki, Proboszcza parafii pod wezwaniem Św Maksymiliana Marii Kolbe w Gawrych Rudzie księdza kanonika Waldemara Chachaja oraz młodzież, rodziców i całą społeczność szkolną.