Jubileusz 100-lecia obchodziła dziś Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Nowej Wsi. Była uroczysta akademia i liczni goście. My ze swojej strony życzymy Pani Dyrektor, nauczycielom i pracownikom Szkoły dalszych sukcesów w kształceniu i wychowaniu młodego pokolenia oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Uczniom zaś życzymy, by osiągali jak najlepsze wyniki i do Szkoły chodzili z radością😍.