•Egzamin z części humanistycznej – 23.11.2016 r.
•Egzamin z części matematyczno-przyrodniczej – 24.11.2016 r.
•Egzamin z języka angielskiego i niemieckiego – 25.11.2016 r.