Jesteśmy przyzwyczajeni, żeby Dzień Dziecka świętować 1 czerwca. Tymczasem 20 listopada też jest ku temu okazja. To rocznica uchwalenia przez ONZ Konwencji Praw Dziecka w 1989 r. Polska podpisała i ratyfikowała ją w 1991 r. Z tej okazji 21 listopada 2016 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach o Konwencji Praw Dziecka.

Dziecko ma prawo do:
-wychowywania się w rodzinie,
-oświaty i nauki,
-kultury, wypoczynku i rozrywki,
-ochrony zdrowia i opieki medycznej,
-wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu,
-dostępu do informacji,
-ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem (prawo do nietykalności osobistej),
-prywatności,
-równości.