Konkurs Ministerstwa Edukacji i Nauki „Kierunek – innowacja 2022” był skierowany do nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Jego celem jest promocja i wspieranie działalności innowacyjnej szkół. I to właśnie w tym konkursie laureatką została Edyta Budzińska.