Na XL Sesji Rady Gminy Suwałki nagrody za zaangażowanie w propagowanie, upowszechnianie oraz rozwój kultury fizycznej i sportu odebrali Katarzyna Gałaszewska i Marek Klimaszewski. Gratulujemy?!